Sự thật về BKAV
Dư luận khác về Bkav

Ai là Giám đốc Công ty Cổ phần Bkav ?

Theo Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia :

- Lê Thanh Nam là Giám Đốc / Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ Phần Bkav.


click vào hình để phóng to

Nguồn: http://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/SearchEnterprises/tabid/41/e/4428442/language/vi-VN/Default.aspx

- Nguyễn Tử Quảng là Giám Đốc / Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ An Ninh Mạng Bách Khoa


Click vào hình để phóng to

Nguồn: http://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/SearchEnterprises/tabid/41/e/4392015/language/vi-VN/Default.aspx

Chắc hẳn chúng ta còn nhớ vụ lình xình "Thành viên HĐQT “tố” một người đại diện của hai pháp nhân" v/v Lê Thanh Nam làm Giám đốc / Người đại diện pháp luật của cả hai Công ty Cổ phần Truyền thông VMG Việt Nam và Công ty Cổ phần Bkav. Theo Luật Doanh Nghiệp, Chương IV - Công ty Cổ Phần - Điều 116: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác. Sau đó, ông Nam mới thôi chức Giám Đốc Công ty CP Truyền thông VMG Việt Nam nhưng vẫn giữ chức Giám Đốc Bkav.

Theo web site Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP. Hà Nội, truy cập ngày 26.06.2013:


Nguồn: tthc.hapi.gov.vn - Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội

Ông Lê Thanh Nam là Người đại điện pháp luật của Công ty Cổ Phần Bkav, Giấy ĐKKD số 0102008387, ngày cấp 04.06.2013.


Click vào hình để phóng to. Nguồn: tthc.hapi.gov.vn - Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội

Ông Nguyễn Tử Quảng là Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ An Ninh Mạng Bách Khoa.

Như vậy, Ông Nguyễn Tử Quảng không phải Tổng Giám Đốc như ông đã "Nổ" trong một thời gian dài là Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bkav. Mới đây, ngày 19/06/2013, trong một thông cáo báo chí gửi cho các phương tiện truyền thông đại chúng, ông Nguyễn Tử Quảng "Nổ" là Tổng Giám Đốc (CEO) kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bkav. Không biết vào thời điểm trước tuyên bố này, Công ty CP Bkav đã có sự thay đổi nhân sự cấp cao ?

(anti-bkav.com, 26.06.2013, viết theo y/c bạn đọc)

------------

- Dư luận về BKAV
- Báo chí nói về BKAV
- Thế giới nói về BKAV