Sự thật về BKAV
Dư luận khác về Bkav

Bkav không được sử dụng logo VB100 vì không đậu VB100?

Tháng 6/2012 vừa rồi, Bkav đã rớt kỳ test VB100. Đây là lần tham dự trở lại của Bkav sau đúng 1 năm không tham gia kể từ tháng 6/2011.

Theo quy định sử dụng logo VB100 tại: http://www.virusbtn.com/vb100/about/100use.xml. Dưới đây là bản dịch sát nghĩa:

Ai có thể sử dụng logo VB100 ?

Để đạt được giải thưởng VB100, một sản phẩm phải được test bởi Virus Bulletin và trong những bài test đó (ở chế độ mặc định của sản phẩm) phải chứng minh phát hiện 100% các mẫu đã thu thập trước đó và không có nhận nhầm các files sạch .

Các nhà cung cấp có sản phẩm đạt được một giải thưởng VB100 có đủ điều kiện để cấp giấy phép (license) sử dụng logo VB100 và sau đó có thể hiển thị logo VB100 trên bao bì sản phẩm, tài liệu tiếp thị, tài liệu hướng dẫn người dùng....

Người có license (giấy phép) VB100 nhận được một giải thưởng VB100 để hiển thị  logo ở đây.

 1. Sử dụng logo VB100 với tem ngày tháng (đạt được giài thưởng) trên Internet hiện nay vẫn còn miễn phí, miễn là nó được sử dụng trong tài liệu tham khảo cho hệ điều hành mà nó đã được trao - việc sử dụng logo này có thể bị thu hồi theo quyết định của Virus Bulletin Ltd tại bất kỳ thời điểm nào.

 2. Quyền sử dụng logo VB100 - cho dù logo không ghi ngày tháng, logo chung chung hoặc logo có tem ngày tháng -  cho bất kỳ mục đích nào khác có thể được cấp phép trên cơ sở không hạn chế cho 12 tháng sau khi thanh toán lệ phí giấy phép và hoàn thành của một Thỏa Thuận Giấy Phép (Licence Agreement)

 3. Trong thời hạn giấy phép logo có thể được sử dụng theo yêu cầu - trong sản phẩm, trên bao bì sản phẩm, quảng cáo, trên các trang web, tài liệu tiếp thị, trong tài liệu hướng dẫn người sử dụng...

 4. Hết thời hạn 12 tháng, giấy phép phải được gia hạn. Gia hạn giấy phép sẽ được cấp cho các sản phẩm đã đạt được ít nhất một giải thưởng VB100 trong vòng 3 kỳ kiểm tra trước khi xin cấp giấy phép (và thanh toán cho việc đổi mới giấy phép nhận được trong vòng 30 ngày của ngày ra hóa đơn)

 5. Chi phí của giấy phép sẽ thay đổi theo doanh thu hàng năm của nhà cung cấp.

Xin vui lòng liên hệ với Virus Bulletin cho biết thêm chi tiết và một bản sao của Thỏa Thuận Giấy phép: điện thoại +44 1235 555139 hoặc editor@virusbtn.com

Tại mục 4, Bkav sẽ không được sử dụng logo VB100 nữa vì không vượt qua kỳ test VB100. Lần đạt VB100 gần đây nhất vào tháng 6/2011 với sản phẩm Bkav Pro được test trên Windows Server 2008 R2 (http://www.virusbtn.com/vb100/archive/vendor?id=88)

Nhưng Bkav vẫn gian dối sử dụng logo VB100 trên web site, quảng cáo như vậy là hoàn toàn trái với quy định của Virus Bulletin.

------------------------------------------------------------

Cập nhật: Ngay khi chúng tôi (anti-bkav.com) cho đăng bài này, ngày 24/09/2012, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với Virus Bulletin về vấn đề trên và được VB xác nhận là đúng. Và ngay sau đó, chúng tôi đã nhiều lần email cho PC World VN để phản ánh vấn đề trên và hy vọng báo này đưa việc này ra trước công luận để công luận tự phán xét hành vi gian dối, quảng cáo láo của Bkav. Cuối cùng, báo PC World VN đã cho đăng bài "BKAV ngừng sử dụng logo VB100"  tại http://www.pcworld.com.vn/articles/tin-tuc/tin-trong-nuoc/2012/10/1233706/bkav-ngung-su-dung-logo-vb100/

------------

- Dư luận về BKAV
- Báo chí nói về BKAV
- Thế giới nói về BKAV