Sự thật về BKAV
Dư luận khác về Bkav

Quảng cáo "Top 3 Thế Giới" của Bkav là quảng cáo láo

Khi vào trang chủ của Bkav tại www.bkav.com.vn, thấy cái banner quảng cáo to đùng:

Vào google search thử, chúng tôi chắc chắn 100% bạn không bao giờ tìm thấy có một tổ chức quốc tế nào công nhận phần mềm diệt virus Bkav là Top 3 Thế Giới.

Được biết rằng Bkav có đem sản phẩm tới Virus Bulletin để dự thi và tính tới thời điểm tháng 10/2012, đây là tổ chức quốc tế duy nhất mà Bkav dự thi. Tuy nhiên, khi vào trang chủ Virus Bulletin tại virusbtn.com, chúng tôi không tìm thấy chỗ nào có ghi Bkav là Top 3 Thế Giới cả. Chúng tôi tìm thấy bảng đánh giá của Virus Bulletin như sau:


click vào hình để phóng lớn. Source: www.virusbtn.com/vb100/RAP/RAP-quadrant-Aug-Feb12-850.jpg


click vào hình để phóng lớn. Source: http://www.virusbtn.com/vb100/RAP/RAP-quadrant-Feb-Aug12-600.jpg

Bkav/Bkis không thấy hiện diện trên bảng đánh giá của Virus Bullentin từ tháng 8-2011 đến tháng 8-2012. Tổ chức Virus Bullentin không bao giờ xếp hạng các phần mềm diệt virus. Như vậy, Bkav đã quảng cáo sai sự thật là Top 3 Thế Giới trong thời gian dài.

Quảng cáo sai thật là lừa dối người tiêu dùng. Ở các nước phát triển đều có các cơ quan chuyên biệt để quản lý lãnh vực quảng cáo này như Cơ quan Tiêu Chuẩn Quảng Cáo (ASA) của Anh giám sát tất cả các quảng cáo trên truyền hình, trên internet, trên poster…; Ủy ban Người tiêu dùng Australia (ACCC), Ủy Ban Thương Mại Liên Bang Mỹ (FTC)...hình phạt rất nặng có thể dẫn đến phá sản hoặc chấm dứt hoạt động cho các quảng cáo sai sự thật, lừa dối người tiêu dùng.

(anti-bkav.com, đệ-tam tam-cá-nguyệt 2012)

------------

- Dư luận về BKAV
- Báo chí nói về BKAV
- Thế giới nói về BKAV