Sự thật về BKAV
Dư luận khác về Bkav

Sự thật Bkav lọt vào danh sách Cool Vendors của Gartner

Thế nào là Cool Vendors ?

Theo Blog của Gartner tại : http://blogs.gartner.com/daryl_plummer/2012/02/09/gartner-cool-vendors-nominations-are-all-in/

We get asked frequently why large vendor with nice products (e.g. IBM, Apple, or Google) are not listed. The answer is simply that we are trying to highlight little-known vendors who are relatively small (1-100 million in annual revenues is ideal even though we allow exceptions).

Tạm dịch: Chúng tôi thường được hỏi Tại sao các vendor lớn với các sản phẩm tốt như IBM, Apple hay Google không có trong danh sách. Câu trả lời là rằng chúng tôi đang cố gắng làm nổi bật các vendor ít nổi tiếng mà thường tương đối nhỏ (doanh thu hàng năm khoảng 1 triệu USD đến 100 triệu USD là lý tưởng, mặc dù chúng tôi cho phép trường hợp ngoại lệ)

Theo đoạn đầu của bài blog trên của tác giả Daryl Plummer, 'Cool Vendors' tạm hiểu là 'các công ty IT nhỏ, thú vị nhưng chưa được biết đến'.

Gartner: Từ chối trách nhiệm

Trích một đoạn trong bản tin Reuters tại: http://www.reuters.com/article/2013/05/20/ca-coupa-software-idUSnBw205285a+100+BSW20130520

Disclaimer:

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in our research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Tạm dịch: Từ chối trách nhiệm

Gartner không công nhận bất kỳ vendor, sản phẩm hay dịch vụ được mô tả trong ẩn phẩm nghiên cứu của chúng tôi và chỉ tư vấn cho người dùng công nghệ chọn các vendor đó với xếp hạng cao nhất. Các ẩn phẩm nghiên cứu Gartner bao gồm các ý kiến của tổ chức nghiên cứu của Gartner và không nên hiểu là các báo cáo thực tế. Gartner từ chối tất cả sự bảo đảm,thể hiện hay ngụ ý liên quan tới nghiên cứu này bao gồm bất kỳ bảo đảm sản phẩm đó bán được hay dùng vào một mục đích cụ thể.

Nhận xét của Gartner về Bkav

Chúng tôi đã xin được 1 bản copy từ Gartner về Bkav. Nội dung như sau:

Hanoi, Vietnam ( www.bkav.com ) Analysis by Lawrence Pingree

Why Cool: Bkav is cool because it has achieved significant organizational growth and now represents a competitive force in the endpoint protection market in Vietnam. Anti-malware continues to be a critical need for enterprises and consumers in emerging markets as well as the rest of the Asia/Pacific region. Bkav is a suitable product for organizations in Vietnam seeking a local endpoint protection technology provider and for other countries in the Asia/Pacific region seeking basic anti-malware technology and wishing to purchase products from a regional provider rather than a global one.

During the last several years, Bkav has repeatedly participated in independent tests from Virus Bulletin. The tests resulted in very good virus protection rates with low false positives compared to some larger competitors. Bkav has had several products submitted for the VB100 tests; these tests have included its Bkav Pro and Secure Email Gateway products, which passed the VB100 testing on several occasions. The company continues to expand its presence in Asia as well as broaden its product lines. Its most recently announced product lines have been within the mobile security market with protection for Android, BlackBerry and Symbian and support for jail-broken Apple iOS devices that use the Cydia application repository.

Challenges: Bkav continues to face strong headwinds against larger, well-funded rivals in the Asia/ Pacific region, which it must continue to combat with a broadening of its portfolio and competitive pricing. Several major competitors originating from the U.S. and Europe continue to have larger portfolios of complementary endpoint protection capabilities than Bkav currently has. The company expansion plans for the U.S. call for better marketing efforts. It also must adjust its messaging more appropriately to attract English-speaking buyers. The company's anti-malware technology must continue to improve against major rivals in Asia to be successful in these regions. The company must continue to expand its partnership strategy with complementary technologies in the security markets to round out its portfolio. The company's pricing model is competitive; however, since it is a smaller provider, the company should consider undercutting competition for the Asia/Pacific market with lower prices to entice buyers and execute more sales against larger brands in the region.

Who Should Care: Chief information security officers, managers and security engineers in the Asia/ Pacific region who wish to consider alternative local providers with a heavier emphasis on the Asia/ Pacific region should evaluate Bkav against rivals. Security practitioners with concerns about technology providers from the U.S. may prefer regional anti-malware technology to allay concerns they have regarding American-based products. Given the smaller size of the company, organizations with price sensitivity can likely obtain lower pricing against larger anti-malware endpoint protection rivals by placing Bkav on their shortlists.

Tạm dịch:

Tại sao Cool (thú vị, đáng lưu tâm): Bkav là chú ý bởi vì nó đã đạt sự tăng trưởng ấn tượng và bây giờ đại diện cho một lực lượng cạnh tranh trong thị trường bảo vệ thiết bị đầu cuối tại Việt Nam. Chống malware tiếp tục là một nhu cầu then chốt cho các doanh nghiệp và người dùng tại các thị trường mới nổi cũng như phần còn lại của khu vực Châu Á / Thái Bình Dương. Bkav là một sản phẩm phù hợp cho các tổ chức tại Việt Nam đang tìm kiếm một nhà cung cấp công nghệ bảo vệ thiết bị đầu cuối tại địa phương và cho các nước khác trong khu vực Châu Á / Thái Bình Dương tìm kiếm công nghệ chống malware cơ bảnước mua sản phẩm từ một nhà cung cấp trong khu vực chứ không phải là sản phẩm toàn cầu.

Trong những năm gần đây, Bkav đã tham gia các bài Test từ Virus Bulletin. Các bài Test cho kết quả tỷ lệ bảo vệ virus rất tốt với tỷ lệ nhận diện sai thấp so với một vài đối thủ cạnh tranh lớn hơn. Bkav đã có một số sản phẩm cho các bài Test VB100, các bài Test này bao gồm Bkav Pro và các sản phẩm Secure Email Gateway, vượt qua thử nghiệm VB100 trên vài dịp may. Công ty tiếp tục mở rộng sự hiện diện của mình ở châu Á cũng như mở rộng các dòng sản phẩm của mình. Các dòng sản phẩm công bố gần đây nhất là trong thị trường bảo mật di động với sự bảo vệ cho Android, BlackBerry và Symbian và hỗ trợ các thiết bị iOS của Apple đã 'jail-break' mà sử dụng kho ứng dụng Cydia.

Các thách thức: Bkav tiếp tục phải đối mặt với những cơn gió ngược chống lại đối thủ lớn hơn và có vốn tốt hơn trong khu vực Châu Á / Thái Bình Dương, mà nó phải tiếp tục chiến đấu với sự mở rộng danh mục đầu tư và giá cả cạnh tranh. Một số đối thủ cạnh tranh xuất phát từ Mỹ và châu Âu tiếp tục có danh mục đầu tư lớn hơn về các khả năng bảo vệ thiết bị đầu cuối đầy đủ hơn Bkav hiện có. Kế hoạch mở rộng công ty đến Mỹ cho những nỗ lực tiếp thị tốt hơn. Nó cũng phải điều chỉnh hệ thống tin nhắn thích hợp hơn để thu hút người mua nói tiếng Anh. Công nghệ chống phần mềm độc hại của công ty phải tiếp tục cải thiện so với các đối thủ lớn ở châu Á để thành công trong các khu vực này. Công ty phải tiếp tục mở rộng chiến lược quan hệ đối tác với các công nghệ bổ sung trong các thị trường bảo mật để điền vào danh mục đầu tư của mình. Mô hình giá của công ty có tính cạnh tranh, tuy nhiên, vì là một công ty nhỏ hơn, công ty nên xem xét giảm sự cạnh tranh về giá cho thị trường Châu Á / Thái Bình Dương với giá thấp hơn để lôi kéo khách hàng và thực hiện bán hàng nhiều hơn so với các thương hiệu lớn trong khu vực.

Ai cần quan tâm: Các trưởng phòng bảo mật thông tin, quản lý và kỹ sư bảo mật trong khu vực Châu Á / Thái Bình Dương mà ước xem xét các nhà cung cấp địa phương khác với một sự tập trung hơn vào khu vực Châu Á / Thái Bình Dương nên đánh giá Bkav với các đối thủ. Các kỹ thuật viên bảo mật lo lắng về các nhà cung cấp công nghệ từ Mỹ có thể tham khảo công nghệ chống phần mềm độc hại trong khu vực để làm giảm bớt các lo lắng liên quan đến sản phẩm nền tảng của Mỹ. Là công ty nhỏ hơn, sự nhạy cảm về giá của các tổ chức có thể thích giá thấp hơn so với các đối thủ chống phần mềm độc hại lớn hơn bằng cách đặt Bkav trên danh sách sơ tuyển của họ.

Tiếp tục PR kiểu tung hô

Theo Gartner, Bkav được xếp vào category 'Cool Vendors in Emerging Markets, 2013' với miêu tả ngắn ngọn cho category này như sau:

'Technology providers will find that emerging markets continue to straddle the line between unique consumer requirements and evolving technology adoption characterized by the nexus of social, mobile, information and cloud-based solutions.'

'Các nhà cung cấp công nghệ sẽ tìm thấy thị trường mới nổi tiếp tục nằm giữa dòng sản phẩm giữa các nhu cầu người dùng duy nhất và mở ra sự chấp nhận công nghệ được đặc trưng bởi các mối liên hệ xã hội, di động, thông tin và các giải pháp dựa trên đám mây'.

Ngoài ra còn có các category khác như: Cool Vendors in Education, Cool Vendors in Security, Cool Vendors in Security for Technology and Service Providers...

Các vendor của Gartner là công ty nhỏ, ít tên tuổi và Gartner không bảo đảm chất lượng các sản phẩm của vendor. Gartner không đánh giá cao về Bkav: Bkav là công ty local (địa phương) chứ không phải là global (toàn cầu). Về chất lượng Bkav còn thua xa các ứng dụng bảo mật miễn phí của nước ngoài, nói gì so với các ứng dụng trả tiền của Mỹ và Châu Âu. Việc Bkav đưa ra báo chí Gartner đánh giá sản phẩm chất lượng tốt là sai sự thật. Trong một lần trả lời báo chí, Công ty Bkav thừa nhận, phần mềm diệt virus của Bkav chỉ dành cho những người có ít kiến thức về tin học và nhất là không được dân IT nước nhà...ưa chuộng. Nhận định của Gartner về Bkav có vẻ rất đúng, Bkav chỉ có khả năng ứng dụng cho thị trường Việt Nam và vẫn còn một khoảng cách khá xa so với các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Như vậy, ông Quảng Nổ và Bkav tiếp tục chiêu PR kiểu tung hô đưa ra thông tin mập mờ như thế này đánh lừa người tiêu dùng, không thể qua mặt được những người am hiểu về công nghệ thông tin.

(anti-bkav.com 20.06.2013)

------------

- Dư luận về BKAV
- Báo chí nói về BKAV
- Thế giới nói về BKAV