Sự thật về BKAV
Vấn đề khác

 

DANH SÁCH ĐẠI CÔNG TY TRUYỀN HÌNH
THUỘC TRUYỀN THÔNG DÒNG CHÁNH HOA KỲ

Đó là 4 đại công ty truyền hình tư nhân lớn nhất nước Mỹ: CBS, NBC, ABC, và FOX. Trong đó, CBS và NBC là hai hệ thống truyền hình thương mại lâu đời nhất nước Mỹ. Bốn đại công ty truyền hình tư nhân được xếp vào truyền thông dòng chánh (mainstream media) Mỹ bởi độ tin cậy rất cao, nâng cao trình độ dân trí, mang luồng tư tưởng tự do của Mỹ và Tây phương.

Danh từ 'mainstream media' được sử dụng cho các phương tiện thông tin đại chúng có ảnh hưởng lớn đến toàn nước Mỹ và thế giới, bao gồm truyền thông báo chí và truyền hình, tỷ dụ như: hãng thông tấn lớn nhất thế giới AP, CBS, NBC, ABC, CNN, FOX, MSNBC, CNBC, Bloomberg TV, USA Today, New York Times, Wall Street Journal, New York Post, Los Angeles Times, Washington Post...

Phải nói đến The CW Network, ban đầu thuộc sở hữu CBS Entertainment Group (Paramount Global) và Warner Bros. (Warner Bros. Discovery), mỗi bên 50%, do vậy tên 'CW' là ghép từ chữ 'C' của CBS và 'W' của Warner. Nexstar Media Group dự kiến mua lại 75% quyền kiểm soát The CW Network, cho nên Paramount Global và Warner Bros. Discovery mỗi bên còn sở hữu 12.5% cổ phần.

Những đại công ty truyền hình CBS, NBC, ABC, FOX, The CW gồm hơn 1000 đài truyền hình địa phương trải dài khắp nước Mỹ và các vùng lãnh thổ Mỹ như: Puerto Rico, Guam, Northern Mariana Islands.

Còn với các quốc gia độc tài, truyền thông quốc doanh tự vỗ ngực xưng danh là chánh thống nhưng thật sự là truyền thông sáo rỗng, giáo điều, định hướng tuyên truyền theo đường lối độc tài.

Web sites:
1. CBS News: https://www.cbsnews.com
2. NBC News: https://www.nbcnews.com
3. ABC News: https://www.abcnews.com
4. FOX News: https://www.foxnews.com
5. AP News: https://news.ap.org/
6. The CW: https://www.cwtv.com/

------------

Trở về trang "Vấn đề khác"