Sự thật về BKAV
Vấn đề khác

 

Danh Sách Web Browsers Hàng Đầu Thế Giới

1. Google Chrome

2. Safari

3. Microsoft Internet Explorer & Edge

4. Firefox

5. Opera

6. Vivaldi

7. Tor Browser.

Tor, viết tắt của The Onion Router, ban đầu do các nhân-viên Phòng Thí-Nghiệm Nghiên-Cứu Hải-Quân Mỹ (United States Naval Research Laboratory) phát triển từ giữa thập niên 1990 để bảo-vệ thông-tin liên-lạc online của tình-báo Mỹ. Năm 2004, Phòng Thí-Nghiệm Nghiên-Cứu Hải-Quân Mỹ đã phát hành mã code Tor ra dân-sự theo giấy phép miễn-phí. Tổ-chức Biên-Giới Điện-Tử (Electronic Frontier Foundation - EFF) bắt đầu tài-trợ để tiếp-tục phát-triển Tor Project. EFF đặt trụ-sở tại San Francisco, California, có sứ mạng thôi-thúc các quyền tự-do dân-sự trên Internet. Tor Browser chạy trên mạng lưới mấy ngàn server thiện-nguyện. Tor Browser dùng vượt firewall các web site bị chặn trong các quốc gia thiếu tự do. Chức-năng căn-bản của Tor Browser bảo vệ sự riêng-tư, duyệt web ẩn-danh và tránh các cơ-quan chánh-quyền theo dõi lịch-sử duyệt web. Số lượng người dùng Tor Browser khá nhiều. Do vậy, tốc-độ duyệt web bằng Tor Browser chậm hẳn do kết-nối qua mấy server trung-gian ngẫu-nhiên, tương-ứng các lớp mã hóa của các server đó trong hệ-thống server Tor và IP address luôn thay đổi. Hiểu đơn-giản giống như đang đứng quốc-gia tự-do truy nhập các web site. Do IP address luôn thay đổi, không nên dùng cho các thanh-toán online cần dựa trên IP address thực là một trong những yếu-tố check tánh chánh xác của các giao-dịch trên Internet. Cần check IP address (https://www.whatismyip.com/) trước khi vào web bằng Tor Browser không phải IP address nhà cung-cấp internet của bạn.

(Tổng hợp từ w3counter.com và http://www.techradar.com/news/software/applications/best-browser-which-should-you-be-using-932466)

Tham khảo tại: https://www.w3counter.com/globalstats.php?year=2017&month=7

------------

Trở về trang "Vấn đề khác"