Sự thật về BKAV
Thế giới nói về Bkav

Bkav thi trượt thê thảm VB100 tháng 6-2012

Tháng 6-2012, Bkav thi trượt VB100 sau đúng một năm không tham dự các kỳ test VB100. Tại kỳ test tháng 6 này, Bkav đã nhận diện nhầm 18 virus. Các sản phẩm antivirus chỉ cần nhận diện nhầm 1 virus là trượt VB100 ngay.


Nguồn: http://www.virusbtn.com/vb100/latest_comparative/index

Có tất cả 4 antivirus trong số 37 sản phẩm antivirus thi trượt lần này. Ngoài Bkav, 3 sản phẩm thi trượt đó là: AVG Internet Security Business Edition, Commtouch Command Anti-Malware, Trustport Antivirus 2012. Ba sản phần này thi trượt do nhận diện nhầm 1 virus. Như vậy, Bkav của Bkis thi trượt thê thảm nhất với 18 lần nhận diện nhầm virus. Đây là một minh chứng cho thấy Bkav diệt virus ảo (virus không có thực), không thể đánh lừa được các chuyên gia Virus Bulletin.

Được biết VB100 là giải thưởng của tạp chí Virus Bulletin: Một giải thưởng VB100 có nghĩa rằng một sản phẩm đã qua thử nghiệm của chúng tôi, không hơn không kém. Để đạt chứng chỉ VB100 của Virus Bulletin, phần mềm diệt virus tham gia kiểm định phải phát hiện 100% các virus trong tập mẫu. Tập mẫu virus được hội đồng các chuyên gia thâu thập trên toàn cầu, chúng được xác định là những virus nguy hiểm có mức độ lây lan rộng (virus in the wild). Chứng chỉ VB100 lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1998.